DOĞRU STATÜ

DOĞRU STATÜ EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ELEKTRONİK TİCARETİ DÜZENLEME HAKKINDA KANUNA
(ETK) AÇIK RIZA ONAY METNİ

İşbu açık rıza kapsamında paylaşmış olduğum telefon ve e-posta bilgilerimin DOĞRU STATÜ ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI SAN.VE TİC. A.Ş. (“Kurum”) tarafından, aydınlatma metni doğrultusunda, ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı çevrimiçi mesaj, SMS, MMS, e-posta şeklinde elektronik ileti gönderilmesine ve tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza gösterdiğimi, işbu onayı hiçbir baskı veya zorlama altında olmaksızın, hür irademle okuduğumu, kabul ve beyan ediyorum.